FETÖ’den sosyal medyada "çıplak arama" propagandası!...

FETÖ'den sosyal medyada "çıplak arama" propagandası! HDP'li Gergerlioğlu'nun iftiralarıyla algı operasyonuna soyundular.

FETÖ'cü hainler sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine yurtiçinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propagandaya soyundu. Örgütün son olarak HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu’nun “Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı” iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

22 Aralık 2020 - 12:35 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 - 12:44

FETÖ’den sosyal medyada "çıplak arama" propagandası! HDP’li Gergerlioğlu'nun iftiralarıyla algı operasyonuna soyundular

Giriş Tarihi: 21.12.2020  21:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020  21:14FETÖ’den çıplak arama propagandası!

Son dakika haberi... 'cü hainler  hesaplarından  aleyhine yurt içinde ve dışında algı oluşturmak amacıyla kara propagandaya soyundu. Örgütün son olarak  Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun “Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı” iddiasını sosyal medyada kara propaganda malzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı. Firari FETÖ’cü 'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesinin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları paylaşması dikkat çekti.

FETÖ’den sosyal medyada çıplak arama propagandası! HDP’li Gergerlioğlu'nun iftiralarıyla algı operasyonuna soyundular

Örgütün  elebaşı 'in talimatıyla belirlenen konularda, gerçek dışı bilgilerle sosyal medyada paylaşımlar yaparak  aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedeflediği ortaya çıkmıştı.

Firari FETÖ'cüler Emre Uslu, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan'ın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesi,  hesaplarından yoğun bir şekilde Türkiye'de polis karakollarında çıplak arama yapıldığı algısını oluşturmak için paylaşım yaptığı belirlendi.

Terör örgütü üyeleri, Türkiye'de poliste kötü muamele olduğu algısı oluşturmak için bu konuda hem Türkçe hem de yabancı dillerde de paylaşımlar yapıyor.

FETÖ HESAPLARI GERGERLİOĞLU AÇIKLAMALARINI PAYLAŞIYOR
Firari FETÖ'cü 'nın da aralarında olduğu çok sayıda örgüt üyesininin, karakolda çıplak arama iddiasını ortaya atan  Milletvekili Gergerlioğlu'nun hem bu konuyla ilgili hem de farklı konularda yaptığı açıklamaları paylaşması dikkat çekti.

Örgütün HDP'li Gergerlioğlu paylaşımlarıyla, farklı toplum kesimleri üzerinde de etki oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

ÖRGÜT SOSYAL MEDYADA KARANLIK PLANLARI UYGULUYOR
Güvenlik uzmanlarının DHA'ya verdiği bilgilere göre, örgüt sosyal medyada sahte hesapları gerçek isimler üzerinden açıyor. İlk aşamada bu sosyal medya hesaplarından gerçek bilgiler paylaşıldığını belirten uzmanlar, güven oluşturduktan ve takipçi sayısını artırıldıktan sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın ekibinin belirlediği konularda yoğun şekilde kara propaganda yaptığını belirtiyorlar.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
HDP'li Gergerlioğlu'nun ve FETÖ'cülerin yalanlarına ilişkin bir açıklama da 'ndan yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde", aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak detaylı arama yapılabilmektedir:

Detaylı arama, istisnai bir uygulamadır. Bu tür durumlarda gereklilik, ölçülülük ve orantılılık ilkeleri esas alınmaktadır. Mevzuatta "çıplak arama" olarak belirtilen uygulama, detaylı olarak yapılan bir arama türü olup, hükümlü veya tutuklunun tamamen çıplak kalacak şekilde bir arama yapılması söz konusu değildir. " ifadeleri yer aldı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ceza infaz kurumlarına kabul ve girişlerde tutuklu ve hükümlülere uygulanan aramalarla ilgili iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ceza infaz kurumlarında aramalar, 5275 sayılı Kanunun 36'ncı maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34'üncü maddesi, yine aynı kanunun 83 ve 116'ncı maddelerine dayanılarak hazırlanan "Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri" hakkında yönetmelikte yer alan hükümlere göre ve Genel Müdürlüğümüzün 12/06/2017 tarihli genel yazısı doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Bu kapsamda, "hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde", aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak detaylı arama yapılabilmektedir:

a) Sıfat ve görevi ne olursa olsun herkes kuruma girişte duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Duyarlı kapı ve dedektörlerin ikaz vermesi ya da şüphe halinde kuruma girmekte ısrarcı olan kişilere elle fiziki arama yapılmaktadır.

b) Kuruma kabul edilen hükümlü ve tutuklular, öncelikle genel kurallar çerçevesinde duyarlı kapı ve dedektör aramasından geçirilmektedir. Buna müteakip ilgililerin üstü ve elbisesi fiziki aramaya tabi tutulmaktadır. Genel olarak bu şekilde yapılan aramalar hükümlü ve tutuklunun kuruma kabul edilmesi için yeterlidir.

c) Genel arama işlemlerine rağmen ilgilinin kuruma yasak madde veya eşya sokacağına dair makul ve yoğun şüphe varsa detaylı arama uygulaması yapılır.

d) Detaylı arama, tutuklu ve hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek ve dışarıdan içerinin görünmeyeceği şekilde, sadece aramalar için tahsis edilmiş bir odada hükümlü ve tutukluyla aynı cinsiyetten iki personel tarafından gerçekleştirilir.

e) Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkarılır, bedenin alt kısmında giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkarılır. Bu işlemler sırasında ilgiliye tek kullanımlık önlük verilir.

f) Detaylı arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Öncelikle, tutuklu ve hükümlüden yasak madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkartılıp teslim edilmesi istenir. Aksi takdirde, beden çukurları aranması gereken hallerde detaylı arama hekim tarafından yerine getirilir.

g) Detaylı arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir.

Detaylı aramada esas amaç; gerek ilgilinin gerekse diğer tutuklu ve hükümlülerin can, emniyet ve sağlıklarının korunmasıdır. Böylece tutuklu ve hükümlülerin korunması yanında kuruma kesici, delici alet, uyuşturucu gibi yasak madde girişlerinin de önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Detaylı arama, istisnai bir uygulamadır. Bu tür durumlarda gereklilik, ölçülülük ve orantılılık ilkeleri esas alınmaktadır. Mevzuatta "çıplak arama" olarak belirtilen uygulama, detaylı olarak yapılan bir arama türü olup, hükümlü veya tutuklunun tamamen çıplak kalacak şekilde bir arama yapılması söz konusu değildir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi 2013/5545 sayılı bireysel başvuruya istinaden verilen 15/12/2015 tarihli kararı ile detaylı arama nedeniyle Anayasa'nın 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (insan haysiyeti ile bağdaşmayan muamele) ihlal edildiğine ilişkin iddiaların "açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğu" sonucuna varmıştır. Söz konusu kararda tedbirin başvurucuya uygulanış biçiminin, "çıplak arama müessesesinin kaçınılmaz unsurların ötesine geçmediği ve başvurucunun aşağılanması ya da küçük düşmesine sebebiyet vermediği" belirtilmiştir.

Yine Avrupa  Mahkemesi, "cezaevi güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini ya da düzenin bozulmasını engellemek amacıyla çıplak arama yapılmasının uygun ve gerekli olabileceğini" kabul etmiş, bu işlemin "ölçülü ve düzgün bir şekilde yürütülmesi gerektiğini" ifade etmiştir. (Van Der Ven/Hollanda, B. No: 50901/99, 4/2/2003, § 60)

Aynı şekilde, 1957 yılında  tarafından "Mahkûmlara Yönelik Muamelede Gözden Geçirilmiş Asgari Standart Kurallar" olarak isimlendirilen kurallar, 2015 yılı Aralık ayı içerisinde BM Genel Kurulunca gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiş ve Nelson Mandela Kuralları olarak adlandırılarak kabul edilmiştir. Cezaevlerinin uluslararası standartlarını tayin eden bu kurallar içerisinde de detaylı arama kabul edilmiş, "gereklilik, ölçülülük ve mahremiyete saygı" ilkeleri çerçevesinde yapılabileceği belirtilmiştir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararlarında da bu tür aramalara hangi durumlarda başvurulacağı ve aramaların nasıl yapılacağının belirli şekilde ulusal hukuk tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bugün İngiltere, Hollanda, İsveç, ABD, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkede ceza infaz kurumlarında detaylı aramaya ilişkin hüküm ve uygulama bulunmaktadır.

Ayrıca ceza infaz kurumlarında infaz rejimi, mevzuatımız ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, şeffaflıkla ve hukuka uygun olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda ceza infaz kurumları; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, izleme kurulları, cezaevi savcıları, infaz hâkimlikleri ile Adalet Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörleri tarafından her zaman habersiz olarak denetlenebilmektedir.

Keza kurumlarımız uluslararası düzeyde Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), BM İşkenceye Karşı Komite (CAT), İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) tarafından da izlenmektedir.

Yukarıda açıklanan sebepler ve koruyucu ilkeler doğrultusunda yapılan aramalarda; ceza infaz kurumunda bulunanların güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, uyuşturucu madde, delici ve kesici aletler, iletişim araçları, sim kart, örgütsel talimat içeren notlar gibi maddeler ele geçirilmiştir.

Sonuç itibarıyla, yukarıda izah edildiği üzere ceza infaz kurumlarında detaylı arama istisnai bir uygulama olup gerek uluslararası örgütlerin kabul ettiği gerekse birçok ülkenin uyguladığı bir tedbir işlemidir. Ülkemizde de mahremiyete ve insan haysiyetine saygı çerçevesinde yukarıda belirtilen sıkı şekil kurallarına uyularak yerine getirilmektedir. Özellikle uyuşturucu ve terör suçlarından hükümlü veya tutuklu olup bizzat kendi bedenini suiistimal etmek isteyenlerin önüne bu yöntemle geçilebilmektedir. İnfaz uygulamalarımız keyfi ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla yerine getirilmektedir.

Utanacak mısın Gergerlioğlu? Çıplak arama iddialarını yalanlayan görüntülerUTANACAK MISIN GERGERLİOĞLU? ÇIPLAK ARAMA İDDİALARINI YALANLAYAN GÖRÜNTÜLER

Sözcü gazetesi mahkemeleri hedef aldı! Adnan Oktar davası hakkında skandal haber

Giriş Tarihi: 20.12.2020  17:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020  18:13

CHP'nin yandaş medyası algı operasyonlarına devam ediyor. Yalan haberin merkezi , bu kez mahkemeleri hedef aldı. Sözcü gazetesinden , Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki cinsel istismar sistemine ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.

Sabah

Sözcü gazetesi mahkemeleri hedef aldı! Adnan Oktar davası hakkında skandal haber

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davası hakkında bir haber yapan Sözcü gazetesinden , mahkeme hakkında halkı yanlış yönlendirmek isteyerek gerçek dışı ifadeler kullandı.

 köşe yazarı İsmail Saymaz, Adnan Oktar davasında mahkemenin, bugüne kadar görmeye alışkın olmadığımız bir uygulamaya imza atarak, örgüte ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.

Saymaz, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli çizgi romanın yayıncısının yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, kitapçığın masrafının mahkeme tarafından karşılandığını iddia etti.

Ancak Saymaz'ın haberindeki bilginin yalan olduğu, daha okunurken belliydi.

GÖRÜLMEMİŞ ASPARAGAS

Saymaz'ın yalan haberinde de belirttiği gibi, ortaya attığı iddia bugüne kadar görülmüş şey değildi.

Yargılama yapan mahkemenin, hükmünü açıklamadan önce, sanıkları peşinen suçlu ilan eden böyle bir yayın yapması söz konu olamazdı.

Hukukçular, böyle bir olayın Türk yargısında "ihsas-ı rey" (tarafını belli etme) anlamına geleceğini, böyle bir olay olması durumunda da o mahkeme heyetinin yargılamaya devam edemeyeceğini belirtiyor

MAĞDUR AVUKATLARI BASTIRDI

Sözcü gazetesinin birinci sayfadan verdiği yalan habere konu olan kitapçığı gerçekte ise örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı.

Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu.

Saymaz gün geçmeden, yazısının internetteki versiyonunu düzeltmek zorunda kaldı.

SÖZCÜ ve 'dan görülmemiş asparagas!

Sözcü gazetesinden  Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki  sistemine ilişkin  hazırlattığını yazdı. Gazetenin birinci sayfasından yer verilen haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçekte ise söz konusu kitapçığı, örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı. Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu.

Sözcü gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, Adnan Oktar davasında mahkemenin, bugüne kadar görmeye alışkın olmadığımız bir uygulamaya imza atarak, örgüte ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı. Saymaz, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli çizgi romanın yayıncısının yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, kitapçığın masrafının mahkeme tarafından karşılandığını iddia etti. Ancak Saymaz'ın haberindeki bilginin yalan olduğu, daha okunurken belliydi.

GÖRÜLMEMİŞ ASPARAGAS

Saymaz'ın yalan haberinde de belirttiği gibi, ortaya attığı iddia bugüne kadar görülmüş şey değildi. Yargılama yapan mahkemenin, hükmünü açıklamadan önce, sanıkları peşinen suçlu ilan eden böyle bir yayın yapması söz konu olamazdı. Hukukçular, böyle bir olayın Türk yargısında "ihsas-ı rey" (tarafını belli etme) anlamına geleceğini, böyle bir olay olması durumunda da o mahkeme heyetinin yargılamaya devam edemeyeceğini belirtiyor.

MAĞDUR AVUKATLARI BASTIRDI

Sözcü gazetesinin birinci sayfadan verdiği yalan habere konu olan kitapçığı gerçekte ise örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlatmıştı. Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştu. Saymaz gün geçmeden, yazısının internetteki versiyonunu düzeltmek zorunda kaldı.

 

 

 

Sözcü gazetesi mahkemeleri hedef aldı! Adnan Oktar davası hakkında skandal haber

CHP'nin yandaş medyası algı operasyonlarına devam ediyor. Yalan haberin merkezi , bu kez mahkemeleri hedef aldı. Sözcü gazetesinden , Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında mahkemenin, örgütteki cinsel istismar sistemine ilişkin çizgi roman hazırlattığını yazdı.

Bu haber 960503 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak basın toplantısı