Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde...

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak.

01 Temmuz 2021 - 10:07

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyor

Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 

Cumhurbaşkanlığı’ndan tasarruf tedbirleri genelgesi: Kamuda araç sayısı yüzde 20 azalacakResmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir şekilde hizmet binası alınmayacak, yeni inşaata başlanmayacak... Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak, taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılacak, yöneticilere cep telefonu ile görüşme limiti getirilecek...

Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı: Yeni bina ve araç alımı durduruldu! Cep telefonu ile görüşme limiti geliyorSon dakika haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir şekilde hizmet binası alınmayacak, yeni inşaata başlanmayacak. Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak, taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılacak, yöneticilere cep telefonu ile görüşme limiti getirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu harcamalarının azaltılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları için kapsamlı bir tasarruf genelgesi yayımladı. Kamuda taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme tesisleriyle ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Tanıtım için rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanlar elektronik ortamla sınırlı olacak. Gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetlere sınırlama geliyor.

Erdoğan imzaladı! Araç alımı durduruldu...

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Son dakika... Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarrufa ilişkin genelgeyi imzalayarak yayımladı ve yeni dönem resmen şekillenmiş oldu. Böylece kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Keyfi uygulama boşlukları kapatıldı.

Kamuda her kalemde tasarruf dönemi başladı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı genelgesi ile hayata geçirilecek olan kamuda tasarruf adımları.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

Kamu harcamalarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Genelgedeki önemli başlıklar şöyle:

SON DAKİKA

GENELGEDE ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR

KİRALAMA, SATIN ALIM YAPILMAYACAK: Hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak. Yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata başlanmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

TAŞIT SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK: Acil ve zorunlu haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Yasanın izin verdiği haller hariç, hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt makam aracı tahsis edilmeyecek. Kurumlar, 2020 yılındaki taşıt sayılarını, 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

RESMİ ARAÇ ÖZEL İŞTE KULLANILAMAYACAK: Resmi araçlar özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek. Hizmet araçları düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek. Taşıt masrafları, çalışma süresi, güzergâhı, yatık tüketimi düzenli izlenecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

BAKANLIK MAKAMINA 3 TAŞIT SINIRI: Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslara göre makam hizmetlerinde kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kadro, pozisyon ile belediye başkanları ve genel sekreterleri, genel müdürler geliş gidiş için hizmet aracı olarak mevcut binek veya "station wagon" tipi taşıtlardan yararlanabilecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

İLETİŞİM VE TEMSİL GİDERLERİ AZALIYOR: Cep telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek. Aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

DAVET, YEMEK DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar, milli bayramlar hariç kutlama organizasyonlarına ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek. Temsil ve ağırlama ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

PERSONEL ATAMA VE GİDERLERİ: Kamuda bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, ölüm nedeniyle meydana gelen azalma kadar yeni kadro pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

ATAMALARDA SINIRLAMA: Alınan son dakika kararlarına göre atamalar sadece yönetici kadroları ile sınırlı tutulacak. Kamu kurumları ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemelerini ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirecekler.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

HARCAMALAR KISITLANACAK: Kurumlar kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama, taahhütte bulunmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusu ile ilgili olmayan unsurları dâhil etmeyecek. Bulunulan yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine, iş artışına gidilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

CEP TELEFONU LİMİTİ DÜŞÜRÜLÜYOR: Cep telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile belirlenen makamlara verilecek. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

KUTLAMA DÜZENLENMEYECEK: Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

HEDİYE VERİLMEYECEK: Hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Tasarruf altında bulunan kaynaklardan ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon basım ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

TOPLANTILAR UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILACAK: Hizmet içi eğitim, konferans, seminer gibi programlar uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak. Faaliyet tanıtımı için rapor, kitap, dergi, bülten basılmayacak, paylaşımlar elektronik ortamda yapılacak. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

KÂĞIT KULLANIMI EN AZA İNECEK: Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. Kâğıt kullanımı en aza indirilecek. Demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Yılbaşı, bayram tebrik, telgraf ve benzeri hizmetlere ilişkin kâğıt, baskı, posta giderleri bütçeden ödenmeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf

ENERJİ, SU GİDERLERİ DÜŞÜRÜLECEK: Kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek. Su tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehdidine 4 dilde devam etti
Giriş Tarihi: 30.06.2021  17:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021  21:41
Son dakika haberleri... Her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalardan sonra 4 dilde Alman Deutsche Bank'ı tehdit etti ve Türkiye'den ödeme alamayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi

Türkiye'de yapılan veya planlanan her projeye karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak hedefinde Kanal İstanbul var. Kılıçdaroğlu, son günlerde her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını hatta bankalara da yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin ardından Alman Deutsche Bank'ı 4 dilde tehdit etti.

"TÜRKİYE HAZİNESİNDEN GERİ ÖDEME ALAMAYACAKLAR"
"Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim..." diyen Kılıçdaroğlu dört (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça) dilde, "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına aykırı olan Kanal İstanbul projesini finanse eden kurumlar, Türkiye hazinesinden geri ödeme alamayacaktır. Ayrıca, projenin neden olacağı doğa tahribatı için de tazminat talep edilecektir" paylaşımında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI İSE ŞU ŞEKİLDE

Almanca


Fransızca


İngilizce


Arapça

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini konu ederek "Deutsche Bank'a tehdit salladılar 'ödemeyi kesinlikle yapmayız.' Bunlar daha şimdiden ya devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Niye, devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil zillet." ifadelerini kullandı.


Meral AkşenerKanal İstanbul'u durduracağız, parasını ödemeyeceğiz!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Yatırımcıları tehdit eden Akşener, "Kanal İstanbul için avuç ovuşturan finans kuruluşlarını, müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bu parayı bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez." dedi.
Meral Akşener: Kanal İstanbul'u durduracağız

İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yine yalan ve tehdit dilini sürdürdü.

Akşener'in ana gündeminde temeli geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Türkiye'nin mega projelerinden olan Kanal İstanbul vardı.

TEHDİTLER SAVURDU
İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Akşener, yaptığı konuşmada "Kanal İstanbul Projesi, halihazırda çalışan ve değer üreten firmaları ayakta tutmayı veya milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor mu? Hayır. Projenin, bölgede arsa kapatanlar ile malum müteahhitler dışında milletimizin refahına ve insani gelişmişlik düzeyine, yapacağı bir katkı var mı? Yok. Bu vesileyle buradan sizlerin aracılığıyla, Kanal İstanbul için avuç ovuşturan, projeye dahil olmak isteyen, yerli ve yabancı bütün finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bütün bu veriler ışığında, bu 'tiksindirici borcu', milletimizden değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz" ifadesini kullandı.

"YIKIM ZİHNİYETLERİNDE VAR"
Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında muhalefetin Kanal İstanbul tehditlerine değindi. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum; biz 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bunlar ise yıkım siyaseti üzerine bina etmeyi planlıyorlar. Yıkım siyaseti CHP'nin zihniyetinde var. Osmanlı'dan miras demiryolu projelerinin hepsini CHP rafa kaldırmıştır.

Uçak kapısının kapısına CHP kilit vurmuştur. GAP'a, Keban'a karşı çıkmıştır. Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. İstanbul Boğazı üzerinde dizilen 3 köprüye de CHP karşı çıkmıştır. Ne kadar baraj, bölünmüş yol, havalimanı, şehir hastanesi varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır.

Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yeminli Türkiye düşmanları bile seviyeyi böyle bir seviyeye indiremez. Yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye çalıştığımız ülkelere parmak sallayacak kadar muavizeyi yitirdiler. Deutsche Bank'a tehdit savuruyorlar. Bunlar daha şimdiden devlet nedir, devlet yönetmek nedir bunlardan haberleri yok.

Uluslararası bir tahkim var haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi, ödüyoruz. Ama bunlar devlet değil, zillet. Bunlar böyle bir şeye talip. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci, bildikleri için atıyor. Tutarsa ne ala. Bunlar lafa gelince tek adımlıkla, diktatörlükle itham ederler, kendileri Kanal İstanbul beyanlarıyla ne anayasa, ne yasa, ne teamül tanıdıklarını, millete saygıları olmadığını ortaya koymaktadırlar.


HDP kandırıyor PKK kaçırıyor! Kan donduran istismar raporda ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 30.06.2021 Son Güncelleme: 30.06.2021 08:22

Jandarma Genel Komutanlığı bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda "PKK/KCK'nın kadın istismarı" başlıklı rapor hazırladı. Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı.

GÜNDEMSabah

HDP kandırıyor PKK kaçırıyor! Kan donduran istismar raporda ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın kadın ve çocuk istismarından HDP çıktı!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2018-2020 yılları arasında teslim olan PKK'lı teröristlerle yapılan mülakatlardan yola çıkılarak hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı. HDP İl ve İlçe teşkilatlarında genç kızların nasıl örgüt ağına düşürüldüğü de raporda detaylarıyla anlatıldı:

PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" başlığında rapor hazırlandı. Bugüne kadar teslim olan ve yakalanan 61 kadın ile son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna projesi kapsamında teslim olan 25 kadının ifadelerinde yola çıkılarak hazırlanan raporda şok bilgiler yer aldı.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda "PKK/KCK'nın kadın istismarı" başlıklı rapor hazırladı. SABAH'ın ulaştığı rapora HDP damga vurdu.

Son yıllarda teslim olan 61 PKK'lı kadından 18'inin HDP tarafından terör örgütüne katılımlarının sağlandığı ortaya çıktı. HDP İl ve İlçe teşkilatlarında genç kızların nasıl örgüt ağına düşürüldüğü de raporda detaylarıyla anlatıldı: Genç kızları HDP binasında PKK ağına düşürmüşler. Dağa giden 61 kadından 12'si HDP tarafından kırsala götürüldü.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" başlığında rapor hazırlandı. Bugüne kadar teslim olan ve yakalanan 61 kadın ile son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna projesi kapsamında teslim olan 25 kadının ifadelerinde yola çıkılarak hazırlanan raporda şok bilgiler yer aldı.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" başlığında rapor hazırlandı. Bugüne kadar teslim olan ve yakalanan 61 kadın ile son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna projesi kapsamında teslim olan 25 kadının ifadelerinde yola çıkılarak hazırlanan raporda şok bilgiler yer aldı.

KADINLARIN ÖRGÜTE KATILIM ORTALAMA YAŞI 18

Rapor hazırlanırken, PKK içerisinde kadınların örgüt içerisindeki yerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve örgüt kimliğini içselleştirme seviyelerinin tespit edilebilmesi açısından 2018-2020 yılları arasında teslim olan 25 kadın örgüt mensubuna ait mülakat formları üzerinde inceleme yapıldı. Kadınların örgüte katılmadan önceki bakış açıları, katılımı öncesindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik durumları, neden katıldıkları ile neden ayrıldıkları hususları ile katılım yaşı, eğitim durumu, örgüte katılım nedeni ve örgütte kalma süresi başlıkları altında incelemelere yer verildi.

PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının 18,26 olduğu tespit edildi.

13 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILAN VARÖrgüte katılan kızlardan 23'ünün 13 ile 24 yaş aralığında olduğu, bunlardan 15'inin 13-18 yaş aralığında örgüte katıldığı belirlendi. Elde edilen verilere göre, katılımın yoğun olduğu bu yaştaki çocukların katılımı mümkün kılan bir ortama maruz kaldıklarının araştırılması gereken etkenler arasında olduğu belirtilerek katılan bu çocukların yüzde 52,38'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü.

PKK'NIN KADIN İSTİSMARINDAN HDP ÇIKTI! İŞTE RAPOR

Bugüne kadar yakalanan 61 PKK'lı kadın örgüt üyeleri ile yapılan görüşmelerde ise kadınların PKK'ya katılma aşamaları da sınıflandırıldı. Buna göre, kadınların örgüte katılım sağlamalarının ilk sırasında "eleman temin şebekesi" ikinci sırada ise "HDP" etkili oldu.

18 kadın "eleman temin şebekesi" tarafından örgüte katılırken, 12 genç kadınının ise HDP aracılığıyla örgüte katıldığı tespit edildi. Raporda iki kadının ise zorla alıkonulma yoluyla örgüte kazandırıldığı ortaya çıktı.

HDP'NİN İL-İLÇE BİNALARINDA İKNA EDİLİYORLAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılması için iddianame hazırlanan HDP'de genç kızların nasıl ikna edildiğiyle ilgili detaylara da yer verildi.

Çocuklar arasında yapılan sohbetler, sosyal ortam paylaşımı sonrasında çocukların HDP'nin il ve ilçe etkinliklerine davet edilmeleri, parti binalarında vakit geçirmelerinin sağlanması sonrasında hedef alınan çocuğun ilk aşamada terör örgütüne aşina olduğu sonrasında örgüte katılmaya özendirildiği, kendi arkadaşlarının da örgüte katılmaya karar vermesi sonrasında parti binalarından örgüte götürüldüğü belirtildi.

Kendiliğinden ve doğal bir şekilde sanki kişinin kendi rızasıyla örgüte katılmasına karar vermiş gibi sonuç doğuran bu durumun aslında terör örgütünün HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönlendirmeleri, manipülasyonları ve propagandaları neticesinde gerçekleştiği belirtildi.

KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT

Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı;

Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.

Bu şekilde örgüte katılan çocuk ve gençlerin PKK'ya katılım sırasında örgütten nasıl kaçacaklarına ilişkin düşüncelerinin de oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

KADINLARIN ÖRGÜTE KATILIM ORTALAMA YAŞI 18

Rapor hazırlanırken, PKK içerisinde kadınların örgüt içerisindeki yerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve örgüt kimliğini içselleştirme seviyelerinin tespit edilebilmesi açısından 2018-2020 yılları arasında teslim olan 25 kadın örgüt mensubuna ait mülakat formları üzerinde inceleme yapıldı. Kadınların örgüte katılmadan önceki bakış açıları, katılımı öncesindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik durumları, neden katıldıkları ile neden ayrıldıkları hususları ile katılım yaşı, eğitim durumu, örgüte katılım nedeni ve örgütte kalma süresi başlıkları altında incelemelere yer verildi.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

13 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILAN VAR

Örgüte katılan kızlardan 23'ünün 13 ile 24 yaş aralığında olduğu, bunlardan 15'inin 13-18 yaş aralığında örgüte katıldığı belirlendi. Elde edilen verilere göre, katılımın yoğun olduğu bu yaştaki çocukların katılımı mümkün kılan bir ortama maruz kaldıklarının araştırılması gereken etkenler arasında olduğu belirtilerek katılan bu çocukların yüzde 52,38'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

SON DAKİKA PKK'NIN KADIN İSTİSMARINDAN HDP ÇIKTI! İŞTE RAPOR

Bugüne kadar yakalanan 61 PKK'lı kadın örgüt üyeleri ile yapılan görüşmelerde ise kadınların PKK'ya katılma aşamaları da sınıflandırıldı. Buna göre, kadınların örgüte katılım sağlamalarının ilk sırasında "eleman temin şebekesi" ikinci sırada ise "HDP" etkili oldu.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

18 kadın "eleman temin şebekesi" tarafından örgüte katılırken, 12 genç kadınının ise HDP aracılığıyla örgüte katıldığı tespit edildi. Raporda iki kadının ise zorla alıkonulma yoluyla örgüte kazandırıldığı ortaya çıktı.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

HDP'NİN İL-İLÇE BİNALARINDA İKNA EDİLİYORLAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılması için iddianame hazırlanan HDP'de genç kızların nasıl ikna edildiğiyle ilgili detaylara da yer verildi.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Çocuklar arasında yapılan sohbetler, sosyal ortam paylaşımı sonrasında çocukların HDP'nin il ve ilçe etkinliklerine davet edilmeleri, parti binalarında vakit geçirmelerinin sağlanması sonrasında hedef alınan çocuğun ilk aşamada terör örgütüne aşina olduğu sonrasında örgüte katılmaya özendirildiği, kendi arkadaşlarının da örgüte katılmaya karar vermesi sonrasında parti binalarından örgüte götürüldüğü belirtildi.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Kendiliğinden ve doğal bir şekilde sanki kişinin kendi rızasıyla örgüte katılmasına karar vermiş gibi sonuç doğuran bu durumun aslında terör örgütünün HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönlendirmeleri, manipülasyonları ve propagandaları neticesinde gerçekleştiği belirtildi.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT

Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı;

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.

Son dakika | PKK'nın kadın istismarından HDP çıktı!

Bu şekilde örgüte katılan çocuk ve gençlerin PKK'ya katılım sırasında örgütten nasıl kaçacaklarına ilişkin düşüncelerinin de oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

KADINLARIN ÖRGÜTE KATILIM ORTALAMA YAŞI 18

PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının 18,26 olduğu tespit edildi.13 YAŞINDA ÖRGÜTE KATILAN VAR
Örgüte katılan kızlardan 23'ünün 13 ile 24 yaş aralığında olduğu, bunlardan 15'inin 13-18 yaş aralığında örgüte katıldığı belirlendi. Elde edilen verilere göre, katılımın yoğun olduğu bu yaştaki çocukların katılımı mümkün kılan bir ortama maruz kaldıklarının araştırılması gereken etkenler arasında olduğu belirtilerek katılan bu çocukların yüzde 52,38'inin ilkokul mezunu olduğu görüldü.

PKK'NIN KADIN İSTİSMARINDAN HDP ÇIKTI! İŞTE RAPOR
Bugüne kadar yakalanan 61 PKK'lı kadın örgüt üyeleri ile yapılan görüşmelerde ise kadınların PKK'ya katılma aşamaları da sınıflandırıldı. Buna göre, kadınların örgüte katılım sağlamalarının ilk sırasında "eleman temin şebekesi" ikinci sırada ise "HDP" etkili oldu.

18 kadın "eleman temin şebekesi" tarafından örgüte katılırken, 12 genç kadınının ise HDP aracılığıyla örgüte katıldığı tespit edildi. Raporda iki kadının ise zorla alıkonulma yoluyla örgüte kazandırıldığı ortaya çıktı.

HDP'NİN İL-İLÇE BİNALARINDA İKNA EDİLİYORLAR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılması için iddianame hazırlanan HDP'de genç kızların nasıl ikna edildiğiyle ilgili detaylara da yer verildi.

Çocuklar arasında yapılan sohbetler, sosyal ortam paylaşımı sonrasında çocukların HDP'nin il ve ilçe etkinliklerine davet edilmeleri, parti binalarında vakit geçirmelerinin sağlanması sonrasında hedef alınan çocuğun ilk aşamada terör örgütüne aşina olduğu sonrasında örgüte katılmaya özendirildiği, kendi arkadaşlarının da örgüte katılmaya karar vermesi sonrasında parti binalarından örgüte götürüldüğü belirtildi.


Sabah'ın haberine göre, Kendiliğinden ve doğal bir şekilde sanki kişinin kendi rızasıyla örgüte katılmasına karar vermiş gibi sonuç doğuran bu durumun aslında terör örgütünün HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönlendirmeleri, manipülasyonları ve propagandaları neticesinde gerçekleştiği belirtildi.KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT
Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı; Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.

Bu şekilde örgüte katılan çocuk ve gençlerin PKK'ya katılım sırasında örgütten nasıl kaçacaklarına ilişkin düşüncelerinin de oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

HDP'den PKK'ya bütçe yardımı, erzak ve akaryakıt desteği! Kapatma iddianamesinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Jandarmadan çarpıcı PKK raporu! Terörün siyasi ayağı HDP çocukları tuzağa düşürüyor: Taciz, tecavüz ve darp

Bu haber 990448 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ALLAH (C.C.).
ALLAH (C.C.).
ALLAH (C.C.).
ALLAH (C.C.).